deltadincarpati

Delta din carpati
Lacul Dumbrăviţa

Este unul dintre cele mai reprezentative locuri de popas a păsărilor din Transilvania.

Arie naturală protejată (H.G. 2151/2004) şi Sit Ramsar – Zonă Umedă de Importanţă Internaţională.

Pe lângă luciul de apă cuprinde vegetaţie emersă şi acvatică (stuf, papură, rogoz) pe malul vestic al lacului şi pe unele eleştee (60 ha), pâlcuri de salcie, fâneţe, păşuni.

Singurul loc din Transilvania şi unul dintre puţinele locuri din ţară unde stârcul cenuşiu cuibăreşte în stuf.

Singurul loc de cuibărit al egretei mari, din interiorul lanţului carpatic.

Localizare

Depresiunea Bârsei, jud. Braşov, la 25 km N de Municipiul Braşov, pe DN 1, care leagă Braşovul de Sibiu, spre comuna Dumbrăviţa. Cuprinde: un lac de acumulare şi un sistem de eleştee piscicole, totalizând 414 ha.

Ce putem pescui?

Lacul Dumbrăviţa şi pârâul Hamaradia sunt două dintre atracţiile pescarilor sportivi din judeţul Braşov. Acestea sunt foarte cunoscute pentru peştele lor şi pentru condiţiile de pescuit oferite.

Aici putem pescui: crap, caras, crap fitifag, biban, oblete, clean, ghiborţ, roşioară, dar şi alţi peşti.

Ce putem vedea?

Vegetaţie emersă şi acvatică.

Păsări de apă şi habitatele lor (peste 200 de specii de păsări, unele dintre ele fiind incluse în directivele şi convenţiile internaţionale privind protecţia faunei: buhaiul de baltă, stârcul roşu, raţa roşie, cârstelul de câmp, etc.).
deltadincarpati
Doripesco S.A.
Str. Bisericii nr. 224
Loc. Halchiu
Jud. Brasov - Romania
Contact